Fysisk aktivitet & Idrottsmedicin

Specialist

Som specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin utreder, vägleder, behandlar och rehabiliterar sjukgymnasten motionärer och idrottsutövare på olika nivå i alla åldrar. Att understödja och anpassa fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionshinder är en viktig del av rehabiliteringen efter skada och sjukdom. På Roslagens Sjukgymnastik kompletterar sjukgymnasten med den idrottsmedicinska specialistkompetensen ofta sin kliniska undersökning med en ultraljudsundersökning, detta för att ytterligare specificera skadans omfattning och följa dess läkningsprocess.

Det finns olika utbildningsnivåer inom idrottsmedicin, alla sjukgymnaster med någon form av vidareutbildning inom detta område har en helhetssyn och fördjupad kunskap inom anpassad träning i rehabiliterande syfte.