Personal

   
 
   

Caroline Noaksson 

Leg. sjukgymnast med masterexamen.
Verksamhetschef
 
Specialist inom Fysisk aktivitet & Idrottsmedicin.
 
VIDAREUTBILDNING
OMT steg II, Ultraljudsdiagnostik (examen), Akupunktur & BOA – Artrosskola.
Ledare för Stationsträning, Bassäng & Artrosskola.
 
   

Henrik Edfeldt

Leg sjukgymnast med kandidatexamen.
 
Pågående specialistutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi
 
VIDAREUTBILDNING
OMT steg3, Idrottsmedicin och Akupunktur
   

Elisabet Jibrandt

Leg. sjukgymnast med magisterexamen.
 
Specialistkompetens inom Äldres hälsa
 
VIDAREUTBILDNING
Otago fallprevention
 
Ledare för patienter med Parkinsson
 

My Kwarnmark

Leg. sjukgymnast med magisterexamen.

Specialistkompetens inom Fysisk aktivitet & idrottsmedicin.
 
VIDAREUTBILDNING
OMT steg I & Idrottsmedicin.
Ledare för Stationsträning & Bassäng
 
   

Johan Sundin

Leg. fysioterapeut med magisterexamen.
 
Specialistkompetens inom Smärta och smärtrehabilitering
 
VIDAREUTBILDNING
Akupunktur, smärtrehabilitering och avslappningsträning.
Ledare för Bassäng och Medicinsk Yoga
   

Caroline Bornelind

Leg. fysioterapeut med magisterexamen

Pågående specialistutbildning inom Äldres hälsa 

VIDAREUTBILDNING
OMT steg 1, Respiration, Neurologi och Idrottsmedicin
Ledare för Bassäng och Seniorgrupp styrka & balans

Lollo Frimore

Leg. sjukgymnast med magisterexamen

Specialistkompetens inom Ortopedi

VIDAREUTBILDNING
OMT steg 2Idrottsmedicin, Ultraljudsdiagnostik (grundläggande) och Akupunktur
Ledare för träning för barn, Osteoporos och Bassäng

Eva Götesson

Leg. sjukgymnast med magisterexamen

Specialistkompetens inom Ortopedi

VIDAREUTBILDNING
OMT steg 1Idrottsmedicin, Ultraljudsdiagnostik (grundläggande) och Akupunktur
Ledare för Artrosskola och Bassäng.

Anna-Therese Eld

Receptionist
 
VIDAREUTBILDNING
Lokal Systemadministratör i TakeCare