Ultraljudsdiagnostik

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik är ingen behandling utan ger en fördjupad undersökning.

Tre sjukgymnaster på Roslagens Sjukgymnastik är vidareutbildade och använder sig av ultraljudsundersökning som ett led i bedömning av skador och andra besvär från rörelse- och stödjeorganen.  Ultraljudsundersökningen är icke-invasiv, det vill säga inga nålar eller injektioner är inblandade. Ultraljuds-”proben” glider utanpå huden och undersökningen är normalt sett helt smärtfri. Metoden tillåter också undersökning i samband med rörelse, s.k. dynamiska tester, där detta är tillämpligt.  Det finns inga kända skadliga effekter på människor vid muskuloskeletal diagnostik, den avger ingen joniserande strålning och är ett utmärkt alternativ för klaustrofobiska patienter som ej vill undersökas med magnetkamera.

Det som avbildas visuellt vid undersökningen är muskler, senor, nerver, ligament, leder, brosk, kärl och andra mjukdelar i kroppen. Projiceringen visar sig på en dataskärm i realtid och både terapeut och patient kan följa undersökningen visuellt.

Ultraljudsdiagnostik används bland annat för att stärka terapeutens bedömning av:

  • Muskel-/senbristningar
  • Ledbandsskador
  • Mjukdelsförkalkningar
  • Neovaskularisering/kärlinväxt i senor
  • Inflammationer i mjukdelar och leder
  • Mäta förloppet i rehabiliteringen, t.ex. svullnad, muskeltillväxt.

Öppettider:

Måndag-Torsdag 07.30-16.30
Fredag 07.30-16.00

Tidsbokning/reception är öppen:

Måndag 07.45-16.15
Tisdag 07.45-16.15
Onsdag 07.45-16.15
Torsdag 07.45-16.15
Fredag 07.45-15.45
Stängt för lunch 11.50-12.50