OMT-Ortopedisk Manuell Terapi

Specialist

Sjukgymnaster med OMT som specialistkompetens jobbar utifrån ett specifikt koncept vid diagnostik och behandling av smärta och sjukdomar i rörelsesystemet. En manuell undersökning omfattar systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter (armar och ben). Med utgångspunkt från funktionsanalysen upprättas i samråd med Dig en behandlingsplan som innehåller specialiserade del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande rörelseökande och stabiliserande åtgärder samt mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Med vår behandling får Du som patient både kunskap och insikt om att Du är en viktig del i rehabiliteringen.

Läs gärna mer på Ortopedisk Manuell Terapi.

Det finns olika utbildningsnivåer inom OMT; steg I, steg II samt steg III (examen). Varje utbildningsnivå är omfattande och  sjukgymnasten får efter godkänd kurs ytterligare verktyg för att noggrannare kunna diagnostisera och behandla funktionsnedsättning/skada.