Träning för barn & ungdom för en hälsosam vikt

Träningsgrupp

På Roslagens sjukgymnastik bedriver vi träningsgrupper för barn och ungdomar med syfte att främja en hälsosam vikt. Vi har ett nära samarbete med Barn och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) Tiohundra AB.

För att delta i denna rehabilitering kan en intresseanmälan ske genom att ringa och boka tid hos fysioterapeut på Roslagens Sjukgymnastik eller via remiss från läkare, sjuksköterska eller annan aktuell vårdgivare som identifierat behov av fysisk aktivitet för en hälsosam vikt. Träningen bedrivs två dagar i veckan och varje grupp är indelad efter ålder,  yngre och äldre barn.

Syftet med träningen är att entusiasmera till fysisk aktivitet och på sikt få till en regelbunden träning och vardagsmotion för att bidra till en god hälsa. Träningen inleds med pulshöjande uppvärmning, därefter varvas styrke-, konditions-, balans- och rörlighetsträning. Ett pass är ungefär 45 minuter långt och avslutas med avslappning under drygt 15 minuter.

Individuell träning

Om man ej vill delta i gruppträning så finns självklart möjlighet att få individuellt handledd träning. Förälder och barn tillsammans med fysioterapeut träffas initialt för ett samtal kring målsättning och lämpligt träningsupplägg utifrån barnets förutsättningar. Fysioterapeutens funktion är att utforma, peppa, entusiasmera och följa upp och stegra träningsupplägget.

Våra behandlingsgrupper