Artrosskola

Artrosskolan är för patienter med artros i höft- eller knäled och bedrivs utifrån den senaste forskningen, se Bättre Omhändertagande för patienter med Artros (BOA).

Forskning visar att det är viktigt att patienter med artros får kunskap om vad ledsjukdomen innebär. Du som patient får därför delta i två grupp-teoriföreläsningar som bland annat handlar om:

  • Vad är artros?
  • Hur behandlas artros?

Grupperna ”fylls på löpande” under höst och vårterminerna, boka tid till Eva Götesson för en bedömning.

Utöver de två teoriföreläsningarna erbjuds deltagarna en åtta veckor lång period med individuellt anpassad träning i ett gym måndagar och onsdagar mellan kl. 09.45-10.45 under handledning av fysioterapeut.

Artros är en mycket vanlig sjukdom, det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos äldre människor. Artros är vanligast i högre åldrar men förekommer inte sällan redan i 30-års åldern. Ungefär 5 % i åldrarna 35-54 år har artrostecken som syns på röntgen och ca 15 % i den vuxna befolkningen har knäsmärta som varat i mer än 3 månader.

Kostnaden för sjukskrivning till följd av artros är betydande, dels på grund av långa sjukskrivningsperioder men också genom att så många drabbas. Artros är en sjukdom som framförallt angriper brosk men även påverkar ledband, ledhinna, ben och muskulatur. Sjukdomen medför en sviktande funktion i ledbrosket, de uppbyggande broskcellerna är inte lika snabba/effektiva som de nedbrytande och därmed uppstår en obalans.

Det finns inget bot för artros, men flera sätt att lindra besvären och fördröja progressen. Patienten kan göra mycket själv med rätt vägledning och stöd från vårdgivare. Behandlingen har fram tills idag ofta fokuserat på symptomlindring med hjälp av läkemedel. I de fall läkemedel inte fungerat tillfredsställande remitteras patienten till röntgen och ortoped för bedömning inför eventuell operation. Röntgenförändringar utvecklas långsamt och överensstämmelsen mellan röntgenfynd och upplevda besvär är dålig. Det är bara ca 1% av alla som söker sjukvård på grund av knäsmärta som någonsin kommer ifråga för operation. Alltför många patienter får beskedet att det inte finns något att göra.

Artrosskolan är baserad på tillgänglig forskning och syftar till att lyfta fram betydelsen av grundbehandlingen vid artros som består av träning, information och viktreduktion. Dessa behandlingar ska erbjudas alla med artros så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

Våra behandlingsgrupper