Personal

   

 

Ewa-Maj

Ewa-Maj Falk

Går i pension dec 2019, tar inga nybesök

Leg. sjukgymnast, kandidatexamen.
 
VIDAREUTBILDNING
OMT, Akupunktur & BOA – Artrosskola.
Ledare för Artrosskola.
   

 

carro_test

Caroline Noaksson 

(föräldraledig)

Leg. sjukgymnast, masterexamen.
 
Specialist inom Fysisk aktivitet & Idrottsmedicin.
 
VIDAREUTBILDNING
OMT steg II, Ultraljudsdiagnostik, Akupunktur & BOA – Artrosskola.
Ledare för Stationsträning, Bassäng & Artrosskola.
 
   

 

Henrik Edfeldt

Leg sjukgymnast, kandidatexamen.
 
Pågående specialistutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi
 
VIDAREUTBILDNING
OMT steg3, Idrottsmedicin och Akupunktur
   

 

Elisabet

Elisabet Jibrandt

Leg. sjukgymnast, magisterexamen.
 
Specialistkompetens inom Äldres hälsa
 
VIDAREUTBILDNING
Otago fallprevention
 
Ledare för Parkinssongruppen
 
My

My Kwarnmark

(föräldraledig)

Leg. sjukgymnast, magisterexamen.

Specialistkompetens inom Fysisk aktivitet & idrottsmedicin.
 
VIDAREUTBILDNING
OMT steg I & Idrottsmedicin.
Ledare för Stationsträning & Bassäng.
 
   

 

Johan Sundin

Leg. sjukgymnast, magisterexamen.
 
Pågående specialistutbildning inom Smärta.
 
VIDAREUTBILDNING
Akupunktur, smärthantering och avslappningsträning.
Ledare för Bassäng och Medicinsk Yoga
   

 

rasmusny

Rasmus Liegnell

Leg. fysioterapeut, masterexamen

Pågående specialistutbildning inom Fysisk aktivitet & idrottsmedicin.

VIDAREUTBILDNING
OMT steg I & Ultraljudsdiagnostik
Ledare för Bassäng
 

 

Lollo Frimore

Leg. sjukgymnast, magisterexamen

Specialistkompetens inom Ortopedi

VIDAREUTBILDNING
OMT steg 2Idrottsmedicin och Akupunktur
Ledare för Bassäng.

Eva Götesson

Leg. sjukgymnast, magisterexamen

Specialistkompetens inom Ortopedi

VIDAREUTBILDNING
OMT steg 1Idrottsmedicin och Akupunktur
Ledare för Artrosskola och Bassäng.
 

 

Anna-Therese Eld

Receptionist